Zestawienie wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2018-2023

 

L.p.
Rada
Numer okręgu
Data wyborów
Imiona i nazwisko osoby,
której mandat wygasł
Przyczyna
wygaśnięcia
mandatu
Imiona i nazwisko osoby, 
która mandat objęła
Frekwencja
Link do
informacji
2019
 1

Rada Miejska
w Rynie

- okręg nr 5
20 stycznia 2019 r.
Jarosław Filipek
art. 383 §1 pkt 6
Andrzej Mieczkowski
46,93%
szczegóły 
2

Rada Gminy
Barciany

- okręg nr 13
20 stycznia 2019 r. Marta Kamińska art. 383 §1 pkt 6 Janina Kostyk 36,39%
szczegóły
3

Rada Gminy
Purda

- okręg nr 7
20 stycznia 2019 r. Teresa Anna Chrostowska art. 383 §1 pkt 6 Grzegorz Krzysztof Nosek 42,49%
szczegóły
4

Rada Miejska
w Gołdapi

- okręg nr 3
20 stycznia 2019 r. Tomasz Rafał Luto art. 383 §1 pkt 6
Krystyna Sadowska 15,37%
szczegóły
5

Rady Gminy
w Kozłowie

- okręg nr 1
15 września 2019 r. Krystyna Urszula Pisarewicz art. 383 §1 pkt 5
Agnieszka Elżbieta Chylińska 34,60%
szczegóły
6

Rada Gminy
w Dźwierzutach

- okręg nr 2
15 września 2019 r. Artur Lorenz art. 383 §1 pkt 7
Anna Lorenz 44,42%
szczegóły
7

Rada Gminy
Miłki

- okręg nr 12
6 października 2019 r. Jacek Cimochowski art. 383 §1 pkt 4
Stanisław Wąsiakowski -
szczegóły
8

Rada Miejska
w Białej Piskiej

- okręg nr 4
6 października 2019 r. Sławomir Zenon Sawicki art. 383 §1 pkt 1
Dariusz Gąska 37,39%
szczegóły
9

Rada Gminy
w Kozłowie

- okręg nr 10
10 listopada 2019 r. Waldemar Przygoda art. 383 §1 pkt 4 Barbara Grażyna Kawczyńska 34,07% szczegóły

 

Jacek Cimochowski

Rejestr zmian
  • Data utworzenia19-11-2018 8:57
    Wprowadził:Jarosław Szymański
  • Data modyfikacji12-11-2019 8:56
    Wprowadził:Jarosław Szymański