Wybory uzupełniające do Rady Gminy Giżycko w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 1 grudnia 2019 r.

- okr. nr 3, lista nr 17 – KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 4 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Trykacza z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem nr 297 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2019 r. na dzień 1 grudnia 2019 r.

Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone. Głosowanie odbyło się. W wyniku wyborów radną została MAZIARZ Ewa Beata z listy nr 1 KWW KOCHAMY MAZURY-DOBRO WSPÓLNE. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 653. W wyborach wzięło udział 169 wyborców, tj. 25,88% uprawnionych do głosowania.

ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
  • Data utworzenia18-09-2019 10:33
    Wprowadził:Jarosław Szymański
  • Data modyfikacji04-12-2019 7:40
    Wprowadził:Jarosław Szymański