AKTUALNOŚCI

 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III z dnia 6 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 4 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 4 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2018-2023
 • Zestawienie wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
 • Zestawienie wyników wyborów ponownych w toku kadencji 2018-2023
 • Zestawienie zmian w składzie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w składach rad powiatów i składach gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców w toku kadencji 2018-2023
 • Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
 • Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
 • Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
 • Dokumenty dotyczące sprawozdań finansowych
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców

WYDARZENIA

 • Uczniowie! Zapraszamy do konkursu o prawie wyborczym!
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 24 lipca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur