• Zmiana terminu dyżuru Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
  Roztrzygnięcie naboru na stanowisko_RADCA
 • Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2018-2023
  Zestawienie wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
 • Zestawienie wyników wyborów ponownych w toku kadencji 2018-2023
  Zestawienie zmian w składzie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w składach rad powiatów i składach gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców w toku kadencji 2018-2023
 • Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
  Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
 • Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
  Dokumenty dotyczące sprawozdań finansowych