• Zmiana terminu dyżuru Komisarza Wyborczego w Olsztynie I
  PKW ogłosiła wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w niespełna dzień od zakończenia głosowania
 • Protokół wyników głosowania oraz protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 35
  Protokoły wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 86 i 87
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Kozłowie w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 10 listopada 2019 r.
  Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2018-2023
 • Zestawienie wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
  Zestawienie wyników wyborów ponownych w toku kadencji 2018-2023
 • Zestawienie zmian w składzie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w składach rad powiatów i składach gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców w toku kadencji 2018-2023
  Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023