Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Kozłowie w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 10 listopada 2019 r.

- okr. nr 10, lista nr 15 – KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Przygody z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem nr 287 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 września 2019 r. na dzień 10 listopada 2019 r.

Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone. Głosowanie odbyło się. W wyniku wyborów radnym została KAWCZYŃSKA Barbara Grażyna z listy nr 2 KWW OD NOWA. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 273. W wyborach wzięło udział 93 wyborców, tj. 34,07% uprawnionych do głosowania

ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
  • Data utworzenia11-09-2019 12:10
    Wprowadził:Jarosław Szymański
  • Data modyfikacji13-11-2019 14:46
    Wprowadził:Jarosław Szymański