Okręgi wyborcze i obwody głosowania

 

Podział Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na okręgi wyborcze

Mapa Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nazwa jednostki  Liczba mandatów Okręgi wyborcze
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 30 mandatów Postanowienie_18.01.2024

Podział powiatów na okręgi wyborcze

Lp. Mapa powiatu Nazwa jednostki
- liczba mandatów
Okręgi wyborcze Uwagi
1  Mapa powiatu ełckiego  Powiat ełcki
- 21 mandatów
Uchwała_2014
 Uchwała zmieniająca z 27.06.2018 r.
Postanowienie_19.02.2024 
Właściwość terytorialna
Komisarza Wyborczego w Olsztynie II
2  Mapa powiatu giżyckiego  Powiat giżycki
- 17 mandatów
Postanowienie_17.01.2024 Właściwość terytorialna
Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
3  Mapa powiatu gołdapskiego  Powiat gołdapski
- 15 mandatów
 Uchwała_2002 Właściwość terytorialna
Komisarza Wyborczego w Olsztynie II
4  Mapa powiatu kętrzyńskiego  Powiat kętrzyński
- 17 mandatów
Postanowienie_17.01.2024 Właściwość terytorialna
Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
5  Mapa powiatu mrągowskiego  Powiat mrągowski
- 17 mandatów
 Uchwała_2002 Właściwość terytorialna
Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
6  Mapa powiatu nidzickiego  Powiat nidzicki
- 15 mandatów
 Uchwała_2002 Właściwość terytorialna
Komisarza Wyborczego w Olsztynie I
7  Mapa powiatu oleckiego  Powiat olecki
- 15 mandatów
Postanowienie_18.01.2024 Właściwość terytorialna
Komisarza Wyborczego w Olsztynie II
8  Mapa powiatu olsztyńskiego  Powiat olsztyński
- 25 mandatów
 Postanowienie_18.01.2024 Właściwość terytorialna
Komisarza Wyborczego w Olsztynie I
9  Mapa powiatu piskiego  Powiat piski
- 17 mandatów
 Uchwała_2010 Właściwość terytorialna
Komisarza Wyborczego w Olsztynie II
10  Mapa powiatu szczycieńskiego  Powiat szczycieński
- 19 mandatów
Uchwała_2018 Właściwość terytorialna
Komisarza Wyborczego w Olsztynie I
11  Mapa powiatu węgorzewskiego  Powiat węgorzewski
- 15 mandatów
 Uchwała_2002 Właściwość terytorialna
Komisarza Wyborczego w Olsztynie III

 

Podział gmin na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania

Lp. Mapa gminy Okręgi wyborcze Obwody głosowania Wybory Samorządowe 2024 - Obwody odrębne
1

Uchwała_2018 

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

 
2

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

 
3

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

  Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2019

3 zm._Postanowienie_2020

4 zm._Postanowienie_2023

5 zm._Postanowienie_2023

6 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
4

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

 Postanowienie_2020

1 zm._Postanowienie_2021

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

4 zm._Postanowienie_2023

5 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

 
5

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

 Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2019

3 zm._Postanowienie_2023

4 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
6

 Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

4 zm._Postanowienie_2023

 
7

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2020

3 zm._Postanowienie_2023

4 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
8

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

 
9

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

  Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
10

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_22.02.2024

 
11

Uchwała_2018 

Uchwała zmieniająca z 26.06.2018 r. 

Postanowienie_2023

Postanowienie_2020

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_19.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
12

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Postanowienie_2020

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
13

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2023

Postanowienie_2.10.2023

Postanowienie_12.10.2023

  Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_19.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
14

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
15

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Postanowienie_2020

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

 
16

Postanowienie_2018

1 zm._Postanowienie_28.04.2023

2 zm._Postanowienie_29.05.2023

3 zm._Postanowienie_9.08.2023

4 zm._Postanowienie_25.09.2023

Postanowienie_24.01.2024

 Postanowienie_2018

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2020

3 zm._Postanowienie_2020

4 zm._Postanowienie_2020

5 zm._Postanowienie_2022

6 zm._Postanowienie_2023

7 zm._Postanowienie_2023

8 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
17

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_10.10.2023 Sejm/Senat

Postanowienie_14.02.2024

 
18

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_15.02.2024

 
19

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2021

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

 
20

 Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
21

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
22

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
23

Uchwała_2018

Postanowienie_24.04.2023

Postanowienie_9.08.2023

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

4 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
24

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_7.09.2023 Sejm/Senat

 
25

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

 
26

Postanowienie_2020

1 zm._Postanowienie_2023

 Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
27

  Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
28

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_2020

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

 
29

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

 
30

Uchwała_2018

Postanowienie_28.04.2023

Postanowienie_9.08.2023

Postanowienie_24.01.2024

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
31

Uchwała_2018

Postanowienie_24.04.2023

Postanowienie_7.08.2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

 
32

Uchwała_2018

Postanowienie_24.01.2024

Postanowienie_2019

Postanowienie_11.09.2023_SEJM/SENAT

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
33

Uchwała_2018

Postanowienie_28.04.2023

Postanowienie_7.08.2023

Postanowienie_24.01.2024

Postanowienie_19.02.2024

Postanowienie_26.02.2024

Postanowienie_2020

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

 
34

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
35

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2020

3 zm._Postanowienie_2023

4 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
36

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2020

3 zm._Postanowienie_2023

4 zm._Postanowienie_2023

5 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_7.09.2023 Sejm/Senat

Postanowienie_22.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
37

 Uchwała_2018

Postanowienie_28.04.2023

Postanowienie_26.05.2023

Postanowienie_24.01.2024

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2020

3 zm._Postanowienie_2022

4 zm._Postanowienie_2023

5 zm._Postanowienie_2023

6 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
38

Postanowienie_2022

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

  Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2020

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

 
39

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2023

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

 
40

Uchwała_2018

Postanowienie_24.04.2023

Postanowienie_9.08.2023

Postanowienie_24.01.2024

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

4 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

 
41

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2020

2 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
42

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2023

 
43

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

 
44

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

 
45

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
46

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

 
47

Uchwała_2018

Postanowienie_28.04.2023

Postanowienie_9.08.2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
48

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2020

1 zm._Postanowienie_2020

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

 
49

Uchwała_2018

Postanowienie_24.04.2023

Postanowienie_29.05.2023

Postanowienie_28.08.2023

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
50

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_27.09.2023_SEJM/SENAT

Postanowienie_26.02.2024

 
51

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

 
52

Uchwała_2018

Postanowienie_28.04.2023

Postanowienie_6.10.2023

Postanowienie_24.01.2024

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_2020

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
53

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

  Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2020

3 zm._Postanowienie_2023

4 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
54

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Postanowienie_2020

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

 
55

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2023

Postanowienie_2.10.2023

Postanowienie_24.01.2024

  Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2023

 
56

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2020

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

 
57

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

Postanowienie_2023

Postanowienie_24.01.2024

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

3 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
58

Uchwała_2018

Postanowienie_24.04.2023

Postanowienie_29.05.2023

Postanowienie_2.10.2023

Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2020

2 zm._Postanowienie_2020

3 zm._Postanowienie_2023

4 zm._Postanowienie_2023

5 zm._Postanowienie_2023

6 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_2023 Sejm/Senat

Postanowienie_26.02.2024

Postanowienie_26.02.2024
59

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

  Postanowienie_2019

1 zm._Postanowienie_2019

2 zm._Postanowienie_2020

3 zm._Postanowienie_2023

 
60

  Uchwała_2018

  Obwieszczenie Wojewody z 14.05.2018 r. w sprawie sprostowania błędów

Postanowienie_2023

Postanowienie_2019 

1 zm._Postanowienie_2020

2 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_26.02.2024
61

Uchwała_2018

Postanowienie_28.04.2023

Postanowienie_9.08.2023

Postanowienie_14.02.2024

Uchwała_2018

Postanowienie_2023

1 zm._Postanowienie_2023

2 zm._Postanowienie_2023

Postanowienie_14.02.2024

Postanowienie_22.02.2024

Postanowienie_26.02.2024

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  13-07-2018 13:13

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  13-07-2018 13:25

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  13-07-2018 13:34

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  13-07-2018 13:38

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-07-2018 12:48

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-07-2018 12:50

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  31-07-2018 11:47

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  31-07-2018 11:48

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  03-08-2018 12:25

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  06-08-2018 9:33

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  24-08-2018 19:13

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  27-08-2018 12:54

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  19-09-2018 8:27

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  19-11-2018 14:45

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  26-03-2019 14:45

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  28-03-2019 8:59

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  28-03-2019 9:01

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  28-03-2019 10:14

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  02-04-2019 8:06

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  02-04-2019 14:44

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  04-04-2019 11:19

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  08-04-2019 15:07

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  09-04-2019 9:25

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  10-04-2019 9:49

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  12-04-2019 9:19

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  15-04-2019 9:35

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  08-05-2019 9:13

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  08-05-2019 14:32

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  16-05-2019 11:45

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  09-08-2019 11:58

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  09-08-2019 11:58

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  12-08-2019 9:51

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  12-08-2019 9:54

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  12-08-2019 10:03

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  12-08-2019 10:05

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  13-08-2019 14:43

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  13-08-2019 14:46

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  15-08-2019 20:35

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  20-08-2019 11:30

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  20-08-2019 11:32

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  26-08-2019 21:14

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  26-08-2019 21:21

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  26-08-2019 21:24

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  29-08-2019 20:46

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  29-08-2019 20:51

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  29-08-2019 20:56

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  29-08-2019 21:00

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  29-08-2019 21:03

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  04-09-2019 11:32

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  05-09-2019 14:33

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  05-09-2019 14:38

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  13-09-2019 15:24

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  13-09-2019 15:29

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  23-09-2019 12:11

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  10-02-2020 12:23

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  10-02-2020 14:56

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  11-02-2020 7:48

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  11-02-2020 9:32

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 12:35

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 12:37

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 12:38

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 13:25

  Wprowadził:

  Bartosz Pióro

 • Data modyfikacji

  20-02-2020 11:37

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  20-02-2020 11:52

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  20-02-2020 11:55

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  20-02-2020 11:56

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  20-02-2020 12:16

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  20-02-2020 12:24

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  20-02-2020 12:27

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  21-02-2020 9:22

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  21-02-2020 9:27

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  21-02-2020 9:49

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 11:11

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  28-02-2020 9:34

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  28-02-2020 9:36

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  28-02-2020 14:40

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  02-03-2020 10:32

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  02-03-2020 14:57

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  05-03-2020 7:45

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  06-03-2020 9:46

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  06-03-2020 9:57

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  11-03-2020 14:04

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  11-03-2020 14:21

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  13-03-2020 14:28

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 10:22

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  17-03-2020 8:28

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  25-03-2020 14:10

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  27-03-2020 10:10

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  02-04-2020 13:18

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  08-04-2020 9:46

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  08-04-2020 9:47

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  20-04-2020 16:55

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  28-04-2020 8:00

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  08-06-2020 14:57

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  10-06-2020 10:14

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  10-06-2020 12:54

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  14-06-2020 20:25

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  14-06-2020 20:33

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  15-06-2020 16:07

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  22-06-2020 9:59

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  22-06-2020 14:56

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  23-06-2020 11:43

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  24-06-2020 8:50

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  25-06-2020 7:51

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  22-07-2020 10:28

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  22-07-2020 10:30

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  22-07-2020 10:35

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  23-07-2020 7:52

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  24-07-2020 9:58

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-07-2020 8:27

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-07-2020 13:56

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  05-08-2020 10:31

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  06-08-2020 9:59

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  07-08-2020 9:25

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  07-04-2021 10:26

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  09-04-2021 10:26

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 11:04

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 12:33

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  08-06-2021 12:03

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-06-2021 8:17

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  03-06-2022 8:50

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  10-06-2022 7:07

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  27-07-2022 15:13

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  07-09-2022 15:14

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  08-09-2022 12:42

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  13-09-2022 7:44

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 19:25

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 19:33

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 21:10

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 21:13

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-04-2023 21:20

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  28-04-2023 16:45

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  26-05-2023 9:57

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  29-05-2023 10:44

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  29-05-2023 12:27

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  29-05-2023 14:07

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-05-2023 11:10

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-05-2023 11:12

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-05-2023 11:27

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-05-2023 11:32

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-05-2023 11:38

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-05-2023 11:43

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-05-2023 12:01

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-05-2023 12:40

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-05-2023 12:54

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  30-05-2023 14:10

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  17-07-2023 14:26

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  17-07-2023 15:13

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  19-07-2023 18:38

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  19-07-2023 18:55

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  24-07-2023 15:30

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  25-07-2023 11:10

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  07-08-2023 13:33

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  07-08-2023 13:44

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  08-08-2023 8:54

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  09-08-2023 16:41

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:13

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:17

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:18

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:19

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:20

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:21

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:22

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:25

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:28

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:32

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:36

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  17-08-2023 20:38

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  21-08-2023 13:02

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  21-08-2023 13:12

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  21-08-2023 13:15

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  24-08-2023 21:02

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  28-08-2023 13:06

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  29-08-2023 18:51

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  29-08-2023 19:05

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  29-08-2023 19:26

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  31-08-2023 21:10

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  31-08-2023 21:24

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  31-08-2023 21:27

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  01-09-2023 9:34

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  09-09-2023 21:35

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  12-09-2023 21:14

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  28-09-2023 9:42

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  04-10-2023 13:44

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  09-10-2023 11:35

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  12-10-2023 15:32

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  17-01-2024 9:52

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  18-01-2024 7:45

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  22-01-2024 8:11

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 12:33

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 10:48

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  14-02-2024 21:18

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  14-02-2024 21:30

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  15-02-2024 20:00

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  15-02-2024 20:03

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  15-02-2024 20:19

  Wprowadził:

  Zbigniew Pietkun

 • Data modyfikacji

  15-02-2024 20:40

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  19-02-2024 17:07

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  22-02-2024 13:25

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  26-02-2024 21:23

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  26-02-2024 22:00

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

 • Data modyfikacji

  29-02-2024 7:53

  Wprowadził:

  Jarosław Szymański

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij