• Informacje Komisarzy Wyborczych w Olsztynie o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    POSTANOWIENIA Komisarzy Wyborczych w Olsztynie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Informacje dotyczące możliwości składania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
    Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie w sprawie odmowy rejestracji list kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  • INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLSZTYNIE z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach