• Zestawienie zmian w składzie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w składach rad powiatów i składach gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców w toku kadencji 2018-2023
  Rada Miejska w Giżycku - okręg nr 4
 • Rada Miejska w Kętrzynie - okręg nr 3
  Rada Miejska w Nidzicy - okręg nr 1
 • Rada Miejska w Nidzicy - okręg nr 3
  Rada Miejska w Kętrzynie - okręg nr 4
 • Rada Miejska w Olecku - okręg nr 1
  Rada Miasta Olsztyna - okręg nr 1
 • Rada Miejska w Mrągowie - okręg nr 1
  Rada Miejska w Kętrzynie - okręg nr 2