• Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Olsztynie I o wynikach wyborów
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Olsztynie o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Olsztynie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  OBWIESZCZENIA Komisarzy Wyborczych w Olsztynie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • KOMUNIKATY KOMISARZY WYBORCZYCH W OLSZTYNIE o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 25 września 2018 r. o uzupełnieniu składów obwodowych komisji wyborczych spośród osób wpisanych do stałego rejestru wyborców
  Informacje dotyczące możliwości składania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Olsztynie
  Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych