WYBORY PONOWNE

Burmistrza Miasta Pisza - 19.08.2007 r. 

Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia  8 lutego 2007r., sygn. akt I Ns 296/06 unieważniające wybory Burmistrza Miasta Pisz przeprowadzone w dniu 26 listopada 2006r. i stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza Jana Alickiego, utrzymane w mocy postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2007r., sygn. akt I A Cz 458/07.

Wybory ponowne zarządzone Zarządzeniem nr 189 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lipca 2007 r. na dzień 19 sierpnia 2007 r.

Wybory ponowne odbyły się w dniu 19 sierpnia 2007 r. Głosowania nie przeprowadzono. Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2007r., sygn. akt I A Cz 458/07 oddalającym zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia  8 lutego 2007 r., sygn. akt I Ns 296/06, ustalono wyniki głosowania w Obwodowych Komisjach Wyborczych nr 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14 i 16.

Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach ponownych spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał ALICKI Jan zgłoszony przez KWW PS JANA ALICKIEGO.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:15-03-2016 12:00
    Wprowadził:Bartosz Goździk