Komisarze wyborczy
  • Mariusz STACHOWIAK

    Komisarz Wyborczy w Olsztynie I

    Tomasz KONOPKO

    Komisarz Wyborczy w Olsztynie II

  • Wioletta RYNKIEWICZ

    Komisarz Wyborczy w Olsztynie III