Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jedwabno w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 23 lipca 2017 r. - Wyborów nie przeprowadzono. Wybory zostaną powtórzone.

- okr. nr 8, lista nr 17 – Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Leszka Kowalczyka

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Leszka Kowalczyka z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. 

Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem nr 124 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. na dzień 23 lipca 2017 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jedwabno w okręgu wyborczym nr 8, zarządzone na dzień 23 lipca 2017 r. nie zostaną przeprowadzone, ponieważ w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 maja 2017 r. do Komisarza Wyborczego w Olsztynie nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłaszania kandydata na radnego. W tej sytuacji mandat radnego w tym okręgu pozostaje nieobsadzony.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jedwabno w okręgu wyborczym nr 8 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem, licząc od dnia 23 lipca 2017 r. i zarządzi je Wojewoda Warmińsko – Mazurski.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:26-04-2017 15:13
    Wprowadził:Jarosław Szymański
  • Data modyfikacji:23-05-2017 9:49
    Wprowadził:Jarosław Szymański