• Komunikaty Komisarza Wyborczego w Olsztynie w toku kadencji 2014-2018
    Komunikaty Komisarza Wyborczego w Olsztynie dotyczące wyborów samorządowych 2014 r.
  • Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie w związku z wyborami samorządowymi 2014 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z 12.08.2013 r. o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Olsztynie