Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023

Pomocnicze wzory dokumentów dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023 odpowiednio zmodyfikowane
do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018 roku.

Zgłoszenia list kandydatów na radnych składa się do właściwej Terytorialnej Komisji Wyborczej.

Rodzaj zgłoszenia
Wymagane druki
Zgłoszenia list kandydatów na radnych

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych

Wykaz osób popierających listę kandydatów na radnych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego

Oświadczenie lustracyjne

Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Oświadczenie kandydata na radnego - obywatela UE niebędącego obywatelem polskim
Rejestr zmian
  • Data utworzenia27-11-2018 12:59
    Wprowadził:Jarosław Szymański
  • Data modyfikacji13-09-2019 7:55
    Wprowadził:Jarosław Szymański