• Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2014-2018
    Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych – kadencja 2014-2018
  • Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających - kadencja 2014-2018
    Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych - kadencja 2014-2018