• Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
    Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
  • Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023