WYBORY PRZEDTERMINOWE Wójta Gminy BANIE MAZURSKIE

25 maja 2008 r.

Wójt Gminy Banie Mazurskie

Uchwała Nr XII/63/2008 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandat Wójta Gminy Banie Mazurskie. Wygasł mandat Wójta Władysława Miluskiego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Wybory przedterminowe Wójta Gminy Banie Mazurskie zarządzone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. na dzień 25 maja 2008 r.

W dniu 25 maja 2008 r. odbyły się wybory przedterminowe Wójta Gminy Banie Mazurskie. W wyborach przedterminowych spośród 4 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał Jan SOBUTA zgłoszony przez KWW WSPÓLNA SPRAWA.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:15-03-2016 15:36
    Wprowadził:Hubert Puchała