• Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
    Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl
  • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
    Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej!
  • Zestawienie wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2014-2018
    Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta) - akty prawne
  • Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych uczestniczących w wyborach uzupełniających i przedterminowych w kadencji 2014-2018