AKTUALNOŚCI

 • Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
 • Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - okręg nr 2
 • Przedterminowe wybory Wójta Gminy Gietrzwałd zarządzone na dzień 23 lipca 2017 r.
 • Rada Powiatu w Olecku - okręg nr 2
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jedwabno w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 23 lipca 2017 r. - Wyborów nie przeprowadzono. Wybory zostaną powtórzone.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gietrzwałd w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 16 lipca 2017 r.

WYDARZENIA

 • Dzień otwarty w olsztyńskiej delegaturze KBW
 • Konsultacje w sprawie kart do głosowania – XII LO w Olsztynie
 • Konsultacje w sprawie kart do głosowania – V LO w Olsztynie
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur