AKTUALNOŚCI

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zamówienie pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie
 • Ogłoszenie naboru na stanowisko - RADCA
 • Zmiana terminu dyżuru Komisarza Wyborczego w Olsztynie I
 • Wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miejskiej w Barczewie Aliny Jakończuk w okręgu wyborczym nr 4
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie do końca 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kowale Oleckie w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 22 kwietnia 2018 r. – Wybory powtórzone. Wyborów nie przeprowadzono.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jedwabno w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 22 kwietnia 2018 r. – Wybory powtórzone. Wyborów nie przeprowadzono.
 • Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
 • Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej!
 • Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców

WYDARZENIA

 • Powołanie nowych komisarzy wyborczych z obszaru właściwości terytorialnej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur