AKTUALNOŚCI

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II w sprawie podziału gminy Gołdap na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II w sprawie podziału gminy Gołdap na okręgi wyborcze
 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Olsztynie
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące wyborów samorządowych 2018
 • Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych - Wybory Samorządowe 2018
 • Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Samorządowe 2018
 • Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych - Wybory Samorządowe 2018
 • Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta - Wybory Samorządowe 2018
 • Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej!
 • Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców

WYDARZENIA

 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 24 lipca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Powołanie nowych komisarzy wyborczych z obszaru właściwości terytorialnej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00