AKTUALNOŚCI

  • Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 14 maja 2017 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gołdapi w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 7 maja 2017 r.
  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zamówienie pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie.
  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 2 kwietnia 2017 r. – Wybory powtórzone.
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Wójta Gminy Gietrzwałd przed upływem kadencji
  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie do końca 2017 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kętrzynie w okręgu wyborczym nr 12 zarządzone na dzień 5 marca 2017 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Dźwierzutach w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 29 stycznia 2017 r.

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur