Okręgi wyborcze i obwody głosowania

 

Podział Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na okręgi wyborcze

Nazwa jednostki
 Liczba mandatów
Uchwała Sejmiku
- okręgi wyborcze
Uwagi
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 30 mandatów Uchwała_2014  

 

Podział powiatów na okręgi wyborcze

Lp. Mapa powiatu Nazwa jednostki
- liczba mandatów
Uchwały Rad
- okręgi wyborcze
Uwagi
1    Powiat ełcki
- 21 mandatów
 Uchwała_2014  
2    Powiat giżycki
- 17 mandatów
 Uchwała_2002  
3    Powiat gołdpaski
- 15 mandatów
 Uchwała_2002  
4    Powiat kętrzyński
- 19 mandatów
 Uchwała_2002  
5    Powiat mrągowski
- 17 mandatów
 Uchwała_2002  
6    Powiat nidzicki
- 15 mandatów
 Uchwała_2002  
7    Powiat olecki
- 15 mandatów
 Uchwała_2002  
8    Powiat olsztyński
- 25 mandatów
 Uchwała_2014  
9    Powiat piski
- 17 mandatów
 Uchwała_2010  
10    Powiat szczycieński
- 19 mandatów
 Uchwała_2014  
11    Powiat węgorzewski
- 15 mandatów
 Uchwała_2002  

 

Podział gmin na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) rady gmin zobowiązane były do podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w terminie do dnia 1 listopada 2012 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) rady gmin powinny dokonać podziału gmin na stałe obwody głosowania, oraz ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

Podział gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania jest stały. Do wyborów i referendów lokalnych przeprowadzanych w trakcie kadencji, stosuje się więc ten sam podział.

Lp. Mapa gminy Uchwały Rad
-okręgi wyborcze
Uwagi Uchwały Rad
-obwody głosowania
Uwagi
1  Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
2   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
3   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2013
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2013_tekst ujednolicony
 
4   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
5   Uchwała_2012
    Uchwała_2013
 Uchwała zmieniająca_2015
   Uchwała zmieniająca_2016
Uchwała_2013_tekst ujednolicony
 
6   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
7   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
8   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
9   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
10   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2017
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2017
Uchwała_2012_tekst ujednolicony  
 
11   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
  Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2015

 Uchwała zmieniająca_2015 
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
12   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
  Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
  Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
13   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2017
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2015
   Uchwała zmieniająca_2017
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
14   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
15   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
16   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2013
 Uchwała zmieniająca_2014 
  Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2013_tekst ujednolicony
 
17   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
  Uchwała zmieniająca_2016
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
18   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 
19   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
20   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2013
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2013_tekst ujednolicony
 
21   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
22   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
23   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
24  Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
25   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
26   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
27   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
28   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2013
 Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
  Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
29   Uchwała_2012     Uchwała_2012
 
30   Postanowienie_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Postanowienie_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2013
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała_2013_tekst ujednolicony
 
31   Uchwała_2012
  Uchwała zmieniająca_2016
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2013
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2016
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
32   Uchwała_2012
    Uchwała_2013
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2013_tekst ujednolicony
 
33   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
34   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała zmieniająca_2016
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała zmieniająca_2016
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
35   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2015
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
36   Uchwała_2012
    Uchwała_2013
  Uchwała zmieniająca_2014 
  Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2015
 Uchwała zmieniająca_2015
 Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2013_tekst ujednolicony
 
37   Uchwała_2012
    Uchwała_2013
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2015
 Uchwała zmieniająca_2016
Uchwała_2013_tekst ujednolicony
 
38   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
39   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
  Uchwała zmieniająca_2016
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
40   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2015
 Uchwała zmieniająca_2015
 Uchwała zmieniająca_2016
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
41   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2012
 
42   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 
 
43   Uchwała_2012     Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
44   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
45   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2012
 Postanowienie_2014_ przywrócenie podziału
 
46   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
 
47   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2013
 
 
48   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
49   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2012
 
 
50   Uchwała_2012
    Uchwała_2012
 
51   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała zmieniająca_2015
 Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
52   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
53   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
54   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
55   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
56   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2012
 
 
57   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2012
 
 
58   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
59   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2015
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 
60   Uchwała_2012
 
    Uchwała_2012
 
 
61   Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
    Uchwała_2012
 Uchwała zmieniająca_2014
Uchwała_2012_tekst ujednolicony
 


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-07-2016 10:10
    Wprowadził:Jarosław Szymański
  • Data modyfikacji:02-06-2017 12:56
    Wprowadził:Jarosław Szymański