• Informacja
  Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
 • Konkurs „Wybieram wybory” o wyborach samorządowych. PKW przyjęła regulamin II edycji
  Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej!
 • Pełnomocnicy do spraw wyborów
  Zestawienie wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2014-2018
 • Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta) - akty prawne
  Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych uczestniczących w wyborach uzupełniających i przedterminowych w kadencji 2014-2018