• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Olsztynie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II w sprawie podziału gminy Gołdap na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II w sprawie podziału gminy Gołdap na okręgi wyborcze
  Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Olsztynie
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych dotyczące wyborów samorządowych 2018
  Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych - Wybory Samorządowe 2018
 • Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - Wybory Samorządowe 2018
  Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych - Wybory Samorządowe 2018
 • Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta - Wybory Samorządowe 2018
  Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej!