• Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2018-2023
    Wybory uzupełniające
  • Zmiany w składach