Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Barczewo przeprowadzone w dniu 28 listopada 2004 r.

 W dniu 11 października 2004 r. do Komisarza Wyborczego w Olsztynie  wpłynął wniosek o przeprowadzenie referendum w przedmiocie odwołania Burmistrza Miasta Barczewo.

Po uznaniu, że wniosek spełnia wymogi ustawy o referendum lokalnym Komisarz Wyborczy w Olsztynie Postanowieniem Nr 38 z dnia 18 października 2004 r.  postanowił o przeprowadzeniu referendum gminnego w przedmiocie odwołania Burmistrza Miasta Barczewo i wyznaczył termin referendum na dzień 28 listopada 2004 r.

W dniu 28 listopada r. odbyło się referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Barczewo. W referendum wzięło udział 10,71% uprawnionych do udziału w referendum a zatem na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) referendum jestnieważne.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:15-03-2016 10:17
    Wprowadził:Bartosz Goździk