• Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Olsztyn - 16 listopada 2008 r.
    Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Jedwabno - 7 września 2008 r.
  • Inicjatywy referendalne - kadencja 2006-2010
    Zestawienie wyników referendów lokalnych