WYBORY PONOWNE

Wójta Gminy Sorkwity - 25.02.2007 r.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2006 r. sygn. akt: I Ns 260/06 o stwierdzeniu nieważności wyborów na Wójta Gminy Sorkwity; Wybory ponowne  zarządzone Zarządzeniem nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2007 r. na dzień 25 lutego 2007 r.

Wybierano Wójta Gminy Sorkwity w wyborach ponownych spośród 2 zgłoszonych kandydatów. Uprawnionych do głosowania w obwodzie głosowania nr 3 było 707 osób.  W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania), 496 wyborców, to jest 70,15% uprawnionych do głosowania.

- wyniki wyborów ponownych Wójta Gminy Sorkwity
W wyborach ponownych wymaganą liczbę głosów uzyskał WOŁKOWICZ Piotr zgłoszony przez KWW PIOTRA WOŁKOWICZA. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3 678 osób. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 2 373 wyborców, co stanowi 64,52% uprawnionych do głosowania.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:15-03-2016 12:01
    Wprowadził:Bartosz Goździk