• Wybory przedterminowe Wójta Gminy Sorkwity zarządzone na dzień 29 maja 2011 r.
    Zestawienie wyników wyborów przedterminowych wójta (burmistrza, prezydenta miasta)