Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szczytno - okręg nr 12

Wyborów nie przeprowadzono.

- okr. nr 12, lista nr 16 - KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 

Uchwała nr XLV/348/2014 Rady Gminy Szczytno z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Danuty Bazych - z powodu śmierci.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szczytno w okręgu wyborczym nr 12 nie zostaną przeprowadzone, ponieważ data tych wyborów nie może przypadać w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady. Mandat radnej w tym okręgu pozostaje nieobsadzony do końca obecnej kadencji.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:16-03-2016 8:40
    Wprowadził:Bartosz Goździk