• TERMINARZE ZARZĄDZONYCH WYBORÓW ORAZ REFERENDÓW LOKALNYCH
    Wybory uzupełniające
  • Wybory ponowne
    Wybory przedterminowe
  • Zmiany w składach
    Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta)