• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Olsztynie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Okręgi wyborcze i obwody głosowania