• Obowiązek składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze biorące udział w wyborach uzupełniających
    Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych