• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. o zasadach gospodarki finansowej komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 listopada 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 listopada 2006 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 29 marca 2007 r.
  Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań uczestniczących w wyborach uzupełniających w kadencji 2006-2010
 • Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań uczestniczących w wyborach przedterminowych w kadencji 2006-2010
  Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań uczestniczących w wyborach ponownych w kadencji 2006-2010