• Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych uczestniczących w wyborach uzupełniających w kadencji 2010-2014
    Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych uczestniczących w wyborach przedterminowych w kadencji 2010-2014
  • Wykaz inicjatorów referendów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych w kadencji 2010-2014
    Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych uczestniczących w wyborach ponownych w kadencji 2010-2014