• Obwieszczenia Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych