• Tworzenie i gospodarka finansowa komitetów wyborczych
    Limity wydatków komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu przyjął Komisarz Wyborczy w Olsztynie
  • Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych