• Informacje ogólne
  Rozporządzenia
 • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
 • Okręgowa Komisja Wyborcza nr 39 w Olsztynie
  Obwieszczenia Wójtów/ Burmistrzów/ Prezydentów Miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta RP
  Protokół zbiorczych wyników głosowania przeprowadzonego w dniu 20 czerwca 2010 r.
 • Obwieszczenie o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Głosowanie ponowne - 4 lipca 2010 r. Załączniki