• Serwis PKW - Referendum ogólnokrajowe
    Obwieszczenia Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Miasto o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także
  • Protokół głosowania na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Olsztynie w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
    Wyniki głosowania i wynik referendum w referendum ogólnokrajowym, przeprowadzonym w dniu 6 września 2015 r.