• Zestawienie zmian w składach rad powiatów i w składzie rady w mieście na prawach powiatu w toku kadencji 2014-2018
  Zestawienie zmian w składzie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w toku kadencji 2014-2018
 • Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - okręg nr 2
  Rada Powiatu w Olecku - okręg nr 2
 • Rada Powiatu w Nidzicy - okręg nr 3
  Rada Powiatu w Szczytnie - okręg nr 1
 • Rada Powiatu Ełckiego - okręg nr 1
  Rada Powiatu w Gołdapi - okręg nr 1
 • Rada Powiatu w Szczytnie - okręg nr 1
  Rada Miasta Olsztyna - okręg nr 4