• Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta) - akty prawne
    Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Gietrzwałd, zarządzone na dzień 23 kwietnia 2017 r.
  • Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Ełk, zarządzone na dzień 8 maja 2016 r.
    Inicjatywy referendalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Ełk przed upływem kadencji
  • Inicjatywy referendalne w sprawie odwołania Burmistrza Olsztynka oraz Rady Miejskiej w Olsztynku przed upływem kadencji