Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jedwabno w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 6 grudnia 2015 r. - Wybory odbyły się. Głosowania nie przeprowadzono.

- okr. nr 4, lista nr 16 - KWW Razem Dla Gminy Jedwabno

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Sławomira Rawy z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. 

Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem nr 278 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 
14 września 2015 r. na dzień 6 grudnia 2015 r.

Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone. Głosowanie nie odbyło się. W wyniku wyborów radnym został DUNAJSKI Daniel Karol z listy nr 1 KWW ”RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW-JEDWABNO” .

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-12-2015 1:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:22-06-2016 14:05
    Wprowadził:Jarosław Szymański