• KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III z dnia 6 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 4 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 4 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
  Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Korszach w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 31 marca 2019 r.
 • Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Korszach w okręgach wyborczych nr 14 i 15 zarządzone na dzień 31 marca 2019 r.
  Wybory ponowne do Rady Miejskiej Ruciane-Nida w okręgu wyborczym nr 11 zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.
 • Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2018-2023
  Zestawienie wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
 • Zestawienie wyników wyborów ponownych w toku kadencji 2018-2023
  Zestawienie zmian w składzie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w składach rad powiatów i składach gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców w toku kadencji 2018-2023