1 lutego - Światowy Dzień Wyborów

W czwartek, 1 lutego, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński i Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj wezmą udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, poświęconej X-leciu Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbędzie się w Światowym Dniu Wyborów, który przypada w pierwszy czwartek lutego każdego roku.

Światowy Dzień Wyborów ustanowiony został w 2005 roku przez Konferencję Światowych Organizacji Wyborczych. Jest symbolem powszechnego prawa obywateli do udziału w wyborach i okazją do przypomnienia, jak ważne jest kształtowanie demokratycznych praw i wolności obywatelskich. Z okazji Światowego Dnia Wyborów w wielu krajach organizowane są konferencje, spotkania i wykłady.

Główny wykład podczas toruńskiej konferencji wygłosi prof. Marek Chmaj z Uniwersytetu SWPS – będzie on poświęcony zasadzie tajności głosowania w Kodeksie wyborczym. Prof. Anna Rakowska – Trela z Wydziału Prawa i Administracji UMK mówić będzie o zasadzie demokratycznego państwa prawnego w kontekście zmian w prawie wyborczym. Prof. Agnieszka Bień- Kacała z Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi wykład „Judicialization of politics - konsekwencje dla prawa wyborczego” a prof. Dorota Lis-Staranowicz z WPiA UWM – „Kobiece oblicze wyborów parlamentarnych – przyszłość i teraźniejszość”. Zaprezentowana zostanie także publikacja „Wokół wyborów i prawa wyborczego. Wykłady im. prof. dr Wacława Komarnickiego”. Jest to zbiór dziesięciu wykładów poświęconych prawu wyborczemu, którym patronuje profesor W. Komarnicki, wybitny konstytucjonalista II RP, wykładowca Uniwersytetu w Wilnie. Publikacja podsumowuje wykłady, odbywające się od 2008 roku w ramach długofalowego projektu naukowo-badawczego, realizowanego przez Centra Studiów Wyborczych UMK w Toruniu i Uniwersytetu Łódzkiego.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ w 1948 roku ustanowiła prawo do głosowania jednym z podstawowych praw człowieka. W Światowy Dzień Wyborów organy wyborcze w wielu krajach przypominają obywatelom o ich prawie poprzez seminaria, warsztaty i dyskusje. Celem Światowego Dnia Wyborów jest zarówno edukowanie o historii wyborów jak i informowanie społeczeństwa o nowych osiągnięciach i wyzwaniach związanych z różnymi typami systemów głosowania. Inicjatory Dnia chcą także zwrócić uwagę parlamentów, rządów, polityków i światowych przywódców na znaczenie ich wiodącej roli, jaką odgrywają w promowaniu kultury demokracji i wysokiego poziomu uczestnictwa w wyborach. Światowy Dzień Wyborów to także okazja do promocji prawa do głosowania wśród młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy w najbliższym czasie będą głosować po raz pierwszy.  

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
  • Uczniowie! Zapraszamy do konkursu o prawie wyborczym!
  • Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie
  • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 24 lipca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  • Powołanie nowych komisarzy wyborczych z obszaru właściwości terytorialnej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:30-01-2018 7:44
    Wprowadził:Jarosław Szymański