Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023

 Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego składa się komisarzowi wyborczemu w Olsztynie zgodnie z właściwością terytorialną.
 (Właściwość terytorialna komisarzy wyborczych w Olsztynie)

Rodzaj zgłoszenia Wymagane druki
Utworzenie komitetu wyborczego wyborców

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego
Utworzenie komitetu wyborczego stowarzyszenia/organizacji

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

Oświadczenie pełnomocnika finansowego
Utworzenie komitetu wyborczego partii politycznej

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

Oświadczenie pełnomocnika finansowego
Utworzenie koalicyjnego komitetu wyborczego

Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

Oświadczenie pełnomocnika finansowego

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na używanie imienia i nazwiska w nazwie komitetu wyborczego

Rejestr zmian
  • Data utworzenia21-11-2018 13:30
    Wprowadził:Jarosław Szymański
  • Data modyfikacji21-11-2018 13:48
    Wprowadził:Jarosław Szymański