• Informacje Komisarzy Wyborczych w Olsztynie o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Olsztynie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • OBWIESZCZENIA Komisarzy Wyborczych w Olsztynie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  KOMUNIKATY KOMISARZY WYBORCZYCH W OLSZTYNIE o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 25 września 2018 r. o uzupełnieniu składów obwodowych komisji wyborczych spośród osób wpisanych do stałego rejestru wyborców
 • Informacje dotyczące możliwości składania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Olsztynie
 • Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych
  Informacje ogólne