WYBORY PRZEDTERMINOWE Wójta Gminy DŹWIERZUTY

Wyborów nie przeprowadza się - art. 28 d ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym

Wójt Gminy Dźwierzuty

Uchwała Nr XXVIII/239/10 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dźwierzuty z powodu utraty prawa wybieralności. Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 30 lipca 2010 r. sygn. akt I Ns 122/10

Przedterminowych wyborów Wójta gminy Dźwierzuty nie przeprowadza się, gdyż ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:15-03-2016 15:25
    Wprowadził:Hubert Puchała