• Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na malowanie pomieszczenia w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie