• Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zamówienie pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie