• Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zamówienie pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie
    Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie do końca 2018 r.