• Zestawienie wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2014-2018
  Wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miejskiej w Barczewie Aliny Jakończuk w okręgu wyborczym nr 4
 • Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Rozogi Romana Doroszko w okręgu wyborczym nr 5
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kowale Oleckie w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 22 kwietnia 2018 r. – Wybory powtórzone. Wyborów nie przeprowadzono.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jedwabno w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 22 kwietnia 2018 r. – Wybory powtórzone. Wyborów nie przeprowadzono.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Kozłowie w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 25 lutego 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rynie w okręgu wyborczym nr 12 zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świętajno w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 26 listopada 2017 r. - Wybory odbyły się. Głosowania nie przeprowadzono.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kowale Oleckie w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 8 października 2017 r. - Wyborów nie przeprowadzono. Wybory zostaną powtórzone.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gołdapi w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 24 września 2017 r.