• Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 13 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 • Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 • Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym

 • Wyniki II etapu (wojewódzkiego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

 • Minął termin nadsyłania prac w etapie wojewódzkim Konkursu „Wybieram wybory”

 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 13 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym
 • Wyniki II etapu (wojewódzkiego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
 • Minął termin nadsyłania prac w etapie wojewódzkim Konkursu „Wybieram wybory”
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • 1 lutego - Światowy Dzień Wyborów
 • Informacja dla uczestników II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory"
 • Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
 • Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - obszar właściwości terytorialnej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie
 • I etap Konkursu "Wybieram wybory" za nami
 • I etap konkursu "Wybieram wybory" - pytania i odpowiedzi